Şefkat Mahallesi Demet Sokak No:13 Keçiören / ANKARA
dost_egitim@yahoo.com
+90 312 338 52 82 | 0505 717 03 18 | 0505 440 29 60

HİZMETLER

Dost Eğitim
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?
Özel Öğrenme Güçlüğü son 20 yılda adını duyuran bir tanıdır. Dinleme, konuşma, okuma anlama, aritmatik hesap yapma, matematiksel mantık kurma, ve yazılı anlatımda bozulmalara giden birtakım basit işlevlerde ki sınırlılıkları ifade eder. Bu bozulmalar zeka ile ilgilisi olmadığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmış, bu çocukların normal veya üstün zekalı oldukları belirlenmiştir. Tanının isminden de anlaşılacağı gibi bu bir öğrenme problemdir. Bu problem son değişikliklerde 3 ana başlıkta toplanır.

Disleksi
Diskalkuli
Disgrafi