ANA SAYFA KURUCU İLKELERİMİZ TARİHÇE HİZMETLERİMİZ PERSONEL PROJELERİMİZ ETKİNLİKLERİMİZ İLETİŞİM

Engelli Yetişkinler İçin Mesleki Uygunluk Modülü Geliştirilmesi -DEVOMDA-

Proje Adı: Engelli Yetişkinler İçin Mesleki Uygunluk Modülü Geliştirilmesi

Proje Türü: Hayat Boyu Öğrenme - Leonardo Da Vinci - Yenilik Transferi

Proje Finansmanı: Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı)

Proje Süresi: Ekim 2012 - Eylül 2014

Proje Koordinatörü: Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Proje Özeti

Bütün AB ülkelerinde engelli yetişkinler çalışan nüfus içinde olması gerekenden az bir şekilde temsil edilmektedirler. Birçok hizmet birimi engelli yetişkinlere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca pek çok da LdV (Leonardo da Vinci) projeleri mevcuttur. Fakat bunlardan hiçbirisi engelli yetişkinlerin istihdamını desteklemek amacıyla işveren ve kamu sektörü çalışanları arasında iş bağlantılarını oluşturmazlar. Bu proje şu amaçları taşımaktadır:

Engelli yetişkinlere destek olmak amacıyla çalışanlarına ve işverenlerine beceri kazandırarak, uygun ortam içerisinde çalışabilen engelli yetişkin sayısını artırmak;

Engelli yetişkin istihdam becerisi hakkındaki geliştirici eğitim kurslarının transferi;

Devlet kurumlarında, kliniklerde, üniversitelerde ve işverenlerin gözetiminde bulunan kimselere ulaşabilen, yüz yüze, uzaktan eğitim ve GEK (Geliştirici Eğitim Kursları)’i temel alan malzemeleri üretmek;

Yerel kültürel bağlama duyarlı engelli durum–yönetimi, eğitimci ve kurum içi çalışma için becerileri bir araya getirme ve istihdam yönlendirme tekniklerini içermek;

Mesleki bağlamlarda engelli yetişkinlerin temel ve kilit yetkinliklerini gözlemlemek ve ortaya koymak;

Yetişkin engelli öğrenicilerin farklı ihtiyaçlarını göz önüne alarak, formel ve informel öğrenme çıktılarını geliştirmek;

Yetişkin engellilerin toplumsal ve mesleki katılımını geliştirmek için gözlemlenmiş ve değerlendirilmiş yetkinliği belirlemek: Rehberlik ve danışmanlık eylemi.

Bu etkinliklerden başlayarak (ki projenin ilk basamaklarını temsil eder), başarılı tecrübeleri ve farklı Avrupa çerçevesindeki modelleri karşılaştırmak için katılımcılar birlikte çalışacaklardır.

Proje, kamu sektörü çalışanları ve işverenler için, tasarım ve etkinlik konusunda araştırılmış kanıta dayanan, MEÖ (Mesleki Eğitimsel Öğretim) ile bütünleşmiş ve test edilmiş bir kurs, yüz yüze eğitimin yanısıra eğitim verilmesi için bir E-eğitim platformu, ortaklar ve diğerleri tarafından sonuçların sürekli kullanımı için bir ileti planı. Engelli yetişkin hayatboyu öğrenim konusundaki temaya odaklanmış sürekli bir Avrupa iletişim ağı oluşturmak için, ortaklar işbirliği yapacaklardır.