ANA SAYFA KURUCU İLKELERİMİZ TARİHÇE HİZMETLERİMİZ PERSONEL PROJELERİMİZ ETKİNLİKLERİMİZ İLETİŞİM

EDWOD - Dezavantajlı Kadınların İstihdamı: İş Bulma ve Kurma Becerilerinin Geliştirilmesi

EDWOD (Dezavantajlı Kadınların İstihdamı: İş Bulma ve Kurma Becerilerinin Geliştirilmesi) Türkiye, Avusturya, Fransa ve Slovenya’dan alanında uzman kuruluşların katılımıyla 2015 - 2017 yılları arasında yürütülen bir Avrupa Komisyonu Erasmus+ Projesidir.

 EDWOD, işgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan kadınların temel olarak mesleki eğitimler yoluyla eğitilerek iş bulma ve iş kurma becerilerinin geliştirilmesini ve bu şekilde onların ekonomik hayata katılmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında işgücü piyasası şartlarına uyum sağlamakta zorlanan kadınların içinde bulundukları durumları, ihtiyaçlarını ve taleplerini belirlemek için anketler yapılmış, bunlar analiz edilmiş ve bu kadınlara yardımcı olmak üzere, alanında uzman kişiler tarafından Eğitim Modülleri hazırlanmıştır.

Yararlanıcılar:

  • Düşük eğitim düzeyine sahip kadınlar
  • Sosyo-ekonomik durumu düşük kadınlar
  • Engelli kadınlar
  • İşgücü piyasasının taleplerine uyum sağlamakta zorluk çeken işsiz kadınlar
  • Ev hanımları
  • Yeni göç eden kadınlar
  • Eski hükümlü kadınlar
  • Bir iş arayan ya da memnuniyetsizlik nedeniyle meslek değiştirmek isteyen yetişkin kadınlar
  • Yakın zamanda işten çıkarılmış kadınlar
  • Yeni mezun ve genç, işgücü piyasasının taleplerine uyum konusunda zorluk çeken kadınlar

 

Projenin Hedefleri:

1. İstihdamda olan dezavantajlı kadın sayısını, onlar için mesleki eğitim modülleri sağlayarak arttırmak;

2. Dezavantajlı kişilerin mesleki eğitimi hakkında ortak ülkelerdeki mevcut uygulamaları gözden geçirmek;

3. Dezavantajlı kadınların, özellikle iş arama becerileri ile ilgili kendi mesleki eğitim ihtiyaçlarıyla ilgili bir analiz geliştirilmesi;

4. Mesleki eğitim modülleri vasıtasıyla dezavantajlı kişilerin uygun iş arama becerilerini ve iş yapma becerilerini geliştirmek, kariyer rehberliği ve atölye çalışmalarında danışmanlık hizmetleri vermek;

5. Eğitim modülleri ve çalıştaylar vasıtasıyla dezavantajlı kişilerin toplumsallaşma becerilerini ve topluluk katılımını arttırmak;

6. Yüz yüze ve e-öğrenme yoluyla yenilikçi modüllerin ve hizmetlerin sağlanması;

7. Sosyal entegrasyon ve dezavantajlı kişilerin mesleki rehberliği ile ilgili hayat boyu öğrenmeyle ilgili uygulamaları ve metodolojileri yaygınlaştırmak.

Proje Ortakları

1. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 

2. BBRZ Österreich - Avusturya

3. CIF Fransa - Fransa

4. Storic d.o.o. - Slovenya

5. Kırıkkale Üniversitesi

6. Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

7. Arıhan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

 

 

Proje websitesi: http://edwodproject.com/index.html